قابل توجه دانشجویان کامپیوتر چاپ
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۵

عناوین پیشنهادی پروژه پایانی  و قالب پروژه کامپیوتر مقطع کاردانی

94-93-3.pdf

لازم به یادآوری است دانشجویان گرامی می بایست داکیومنت پایانی خود را مطابق قالب پروژه تنظیم و آماده نمایند فایل قالب پروژه در زیر قابل دانلود می باشد.

project format.doc