دروس ارائه شده ترم تابستان گروه برق چاپ
شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۰

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی برق

دروس ارائه شده ترم تابستان به شرح زیر می باشد

کارشناسی برق: ۱- کارآموزی ۲- پروژه

کاردانی برق: ۱- کارآموزی ۲- مبانی سیستم قدرت ۳- ماشین مخصوص ۴- کاربرد میکروکنترلر ۵- هیدرولیک ۶- ریاضی عمومی

ضمنا قبل ذکر است کلاس های فوق در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهد شد

زمان تشکیل کلاس ها به صورت زیر می باشد

مبانی سیستم قدرت ( یکشنبه ۱۲-۱۴ دو شنبه ۱۲تا ۱۴)

ماشین مخصوص (یک شنبه ۱۴ تا ۱۶- دوشنبه ۱۴ تا ۱۶)